Vybudujte systém ve svém podnikání

 • Opakují se ve vašem podnikání stále stejné chyby?
 • Máte pocit, že pracujete dvacet hodin denně a přesto vás výsledky neuspokojují?
 • Jste štvanec-živnostník a výsledky máte bídné?
 • Běžíte v krysím závodu?
 • Podnikáte bez dlouhodobé vize?
 • Hledáte potenciál, jak svého cíle dosáhnout?

Cílem semináře je naučit se vytvořit a nastavit si ve vlastní firmě pravidla a systém jako nejúčinnější nástroj na cestě k časové i finanční nezávislosti.

Naučíme vás pomocí osvědčených postupů:

 • udělat si analýzu současného stavu a definovat si stav požadovaný
 • stanovit si dlouhodobou vizi a krátkodobé cíle
 • ověřit si stávající možnosti a kreativně vyhledat možnosti další
 • nadefinovat si postupy pro dosažení požadovaného stavu
 • vytvořit si systém pravidel pro sebe i tým