AC/DC

AC/DC metodaAssessement Centrum (AC) je speciální diagnostická metoda, kterou používáme pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Termín Assessement centrum je možné přeložit do češtiny jako hodnotící centrum nebo diagnosticko-výcvikový program. V současné době je jednou z nejefektivnějších moderních metod výběru uchazečů. Vhodná je především pro manažerské a obchodní pozice nebo pro volbu klíčového spolupracovníka.

Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta na definovanou pozici se předem stanoví klíčové kompetence, které musí uchazeč splňovat. V průběhu obvykle jednoho celého dne absolvují účastníci psychodiagnostický test, řeší modelovou situaci ve skupině i individuálně, absolvují individuální pohovor. Tyto postupy prověří jeho schopnosti, styly jednání, vlastnosti atd.

Prostřednictvím assessement centra odhalíme reakce kandidáta na specifické pracovní podmínky, jeho schopnost práce v týmu, vůdčí potenciál, výkonovou orientaci, vyjednávací schopnosti, odolnost vůči stresu apod.

Výstupem je vhodný kandidát pro danou pracovní pozici. Podkladem pro toto rozhodnutí jsou výsledky z psychologických testů, rozhovoru, hodnocení praktických cvičení, prezentace kandidáta, doporučení hodnotitelů a také souhlas manažera – zástupce zadavatele. Forma výstupu je předmětem dohody se zadavatelem – nejlépe formulář předem odsouhlasený oběma stranami, tj. firmou i externím dodavatelem. Tento formulář je přesně strukturovaný a tím pádem velmi přehledný, což je výhodné zvláště při hodnocení většího počtu kandidátů.

Komplexní proces výběru pomocí AC

AC/DC schéma

Development centrum (DC)

Developement centrum probíhá obdobně jako assessement centrum a využívá se i stejných metod s tím rozdílem, že jde o posouzení potenciálu stávajících zaměstnanců. Na základě výstupů je pak sestaven rozvojový a vzdělávací plán pro jednotlivé zaměstnance.

Výstupem z developement centra jsou jednak individuální zprávy obdobné jako v assessement centru a zprávy celkové, popisující skupinu/tým jako celek.

Zpráva z developement centra je určena jak účastníkům, kde na ni navazuje koučující rozhovor sloužící k vyjasnění detailů a nastartovaní žádoucích změn, tak managementu a personalistům firmy pro cílený rozvoj zaměstnance.

Celková závěrečná zpráva je určena personalistům, managementu a přímým nadřízeným a popisuje obecné trendy a tendence u hodnoceného pracovního týmu či skupiny.