slavicekJdu v životě za svými sny a bojuji se svými strachy a závislostmi. Jít cestou mých snů je pro mne snadné, protože vím, kde je její cíl. Jít cestou opouštění strachů a závislostí snadné není, ale o to větší je to dobrodružství. Podél té cesty sbírám zkušenosti a příběhy.

Moje motto je: "Nepřicházíme, abychom zůstávali celí, ale podobně jako stromy ztrácíme své listy. Také býváme vyvráceni a přesto, vždy znovu vyrosteme se sílou, co přichází z nejhlubších kořenů".