• Budování a rozvoj obchodní sítě Budování a rozvoj obchodní sítěMáte pocit, že jste už vyzkoušeli všechny možnosti aktivního náboru a stále nejste spokojeni s výsledky svého snažení?
 • Dokážete při získávání uchazeče od sebe oddělit aktivitu nábor a výběr?
 • Umíte využít ke spolupráci nominátory?
 • Umíte rozpoznat a vybrat člověka s těmi charakteristikami, které u svého spolupracovníka požadujete?
 • Máte vypracovaný plán zapracování nového spolupracovníka?
 • Dokážete manažersky rozpoznat, kdy je potřeba zvolit řídící styl zaměřený na aktivity a kdy na výsledky?

Cílem semináře je naučit se, jak vybudovat stabilní tým se stabilním a rostoucím výkonem.

Naučíme vás pomocí osvědčených postupů:

 • udělat si jasno na základě výsledků našeho průzkumu nejčastěji využívaných způsobů náboru, o dlouhodobém efektu jednotlivých náborových aktivit
 • používat efektivní cesty pro získávání spolupracovníků
 • udělat si profil vlastností, dovedností a schopností, které od spolupracovníka požadujete
 • jak vzbudit zvědavost
 • jak prodat pracovní místo
 • vytvořit si plán na zapracování nového spolupracovníka
 • rozvíjet tým pomocí nástroje „Řízení vs. vedení" dle požadované situace